Kjære SIOPS medlem,

Tusen takk for at du støtter oss som betalende medlem. Din støtte er viktig for saken til våre skadde veteraner, og for vårt Veteranforbund. Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. Det krever systematisk arbeid på systemnivå over tid.

Vi har den senere tid fått gjennomslag for flere viktige saker som bidrar til å styrke rettsvernet for våre skadde veteraner. Men, det gjenstår fortsatt mye, ikke minst behov for mer sivil forskning på veteraner og kompetanseheving om veteraners helseutfordringer i det offentlige helsevesen.

Du er alltid velkommen til å droppe innom oss i Kongens gate 9 i Oslo, for en kopp kaffe og en prat. Se også våre nettsider på siops.no, og følg oss på Facebook og Instagram.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Ja
  • Nei
  • Ja
  • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.